Centro de Innovación Norvento Enerxía (CIne), o noso pulmón e corazón

A nosa sede principal, o Centro de Innovación Norvento Enerxía (CIne), situado en Lugo, é un edificio de enerxía cero, desconectado da rede eléctrica e de gas que se abastece integramente con enerxías renovables.

As súas instalacións 100% renovables acollen o Centro de Operacións, o Laboratorio de Investigación e Ensaios, o Centro de Control Norvento 365/24 e as oficinas principais da nosa empresa.

O noso edificio dá as costas á zona industrial onde está situado e ábrese cara a unha pradería onde se plantaron diferentes especies arbóreas e cara ao bosque adxacente, aproveitando os valores que a natureza pode proporcionar a un edificio de oficinas. CIne, é sen dúbida, unha firme mostra do respecto á nosa contorna e ao desenvolvemento sostible.

Constitúe un proxecto tecnolóxico que demostra que desde Galicia contamos coa tecnoloxía necesaria para producir e xestionar enerxía de forma limpa e eficiente, e liderar a transición enerxética.

O noso edificio de enerxía cero, apoiado nunha arquitectura innovadora que minimiza a demanda de enerxía e de auga, aproveita a enerxía xerada por fontes 100% renovables para abastecer o noso centro de investigación, oficinas e tamén a nosa frota de vehículos.

Co deseño, desenvolvemento e implementación do sistema enerxético e tecnoloxías de CIne, levamos a nosa capacidade integral de integrar enerxías renovables ultraeficientes á súa máxima expresión, sendo recoñecido o noso proxecto coa distinción de sustentabilidade BREEAM en grao excepcional.

Cinema é un Edificio 0 Emisións e con independencia absoluta da rede eléctrica, aproveita a luz do sol, a auga da choiva, e recicla as augas grises, evitando a emisión á atmosfera de máis de 160 toneladas anuais de gases de efecto invernadoiro.

O edificio CIne é a proba de que, co equilibrio adecuado de tecnoloxías, é posible cubrir toda a demanda enerxética dun consumidor sofisticado só con enerxías renovables.

CIne é capaz de operar sen necesidade de conexión á rede eléctrica, grazas a unha microrrede eléctrica intelixente que combina enerxía eólica a partir do noso aeroxerador de media potencia nED100, paneis fotovoltaicos, un sistema de xestión da auga da choiva e de augas grises, enerxía geotérmica para chans radiantes e grupos de coxeración de biomasa, así como un sistema de baterías capaz de asegurar a permanente subministración mesmo en períodos de escasa produción das renovables.

Tamén pode traballar coa rede eléctrica en modo ON/OFF sen pasar un “O”, grazas ao noso convertidor Norvento Gridmaster Converter (nGM). Este modo de operación permítenos utilizar o noso laboratorio para ensaiar produtos pensados para conexión a rede.

O noso aeroxerador de media potencia nED100, un sistema de xestión da auga da choiva e de augas grises, paneis fotovoltaicos, enerxía geotérmica para chans radiantes, grupos de coxeración de biomasa, un sistema de baterías capaz de asegurar a permanente subministración mesmo en períodos de escasa produción das renovables ou a integración de sistemas de recuperación de calor e un sistema de xestión e control, son algunhas das tecnoloxías 100% renovables de Norvento que nos permiten autoabastecernos os 365 días do ano 24 h./día con enerxía limpa, de calidade
e fiable.

CIne, sistema tecnolóxico
integral 100% renovable

100% Enerxía cuberta 
con renovables

24 H/ 365 días desconectado da rede

BREEAM 
Excepcional

25% menos de enerxía primaria demandada que Passivhaus

0 emisións de CO2 por añno

Potencia eléctrica 200 KW

 • Iluminación
 • Equipos
 • Centro de datos
 • Sistemas de bombeo

Abastecemento de flota de vehículos eléctricos.

Puntos de carga para flota de empresa. Accesible para emplead@s en tempadas de excedentes.

Almacenamento de electricidade

Baterías de ion-litio permiten operar autonomamente durante días, mesmo sen produción enerxética de sol e vento.

993kWh-200kW

Convertidor nGM 200kW

Xeración eléctrica renovable

Solar fotovoltaica e eólica satisfán o 100% das necesidades. Integradas coa vida e os usos do edificio.

-Enerxía eólica (aeroxerador nED100 100kW)

-Enerxía solar fotovoltaica (paneis FV 200kW / Inverter nPV)

Reciclaxe de augas

Recollida e limpeza de auga de choiva e augas grises. Reutilización en descargas de inodoros.

Sistemas de control de enerxía

 • Xestión centralizada de xeración e almacenamento de enerxía.

 • Carga térmica do edificio saínte.

 • Combinación de materiais avanzados e naturais.

 • Illamentos en cubertas, fachadas e cerramentos.

 • Información en tempo real para os usuarios do complexo.

Uso de materiais autóctonos

 • Madeira de eucalipto cultivada localmente.

 • Minimiza enerxía consumida recuperando calor/fría do aire saínte.

 • Aproveita fluxos naturais de aire.

 • Ventilación natural con recuperación.

 • Reduce a pegada de carbono do ciclo de vida do edificio

Biomasa

90kWe /5kWe 

Xeotermia e acumulación

24 kWe / 100 kWt 

 • Sistema de bomba de calor sobre pozo xeotérmico.
 • Almacenamento de enerxía térmica para climatización e auga quente.

Bio-backup 

100kW