O teu camiño cara á independencia enerxética

Aproveita e optimiza o recurso eólico co noso aeroxerador de media potencia nED100, conectado á rede eléctrica, en redes débiles con pobre calidade de subministración, en microrredes e sistemas híbridos, con fotovoltaica, diésel ou baterías, ou mesmo illado, como única fonte de enerxía.

nED100 non require atención pola túa banda e integrarase nas túas instalacións sen grandes necesidades de espazo físico. Pasarás a ser consumidor de enerxía renovable xerada xunto ao momento de consumo, contribuíndo á sustentabilidade ambiental da túa contorna.

Máximas prestacións do mercado, á vangarda tecnolóxica

  1. Pas certificadas Ensaiadas e validadas para cargas extremas e fatiga
  2. Accionamento directo Sen multiplicadora. Sen sistemas hidráulicos. Mínimas necesidades de mantemento
  3. Xerador síncrono de imáns permanentes Rendemento garantido durante toda a vida da máquina
  4. Paso variables Coloca as pas no ángulo óptimo segundo a velocidade do vento
  5. Control de velocidade Mantén as pas virando a velocidade óptima
  6. Acceso rápido e seguro á góndola Polo interior da torre, con todos os compoñentes nun espazoso e ergonómico habitáculo.

nED100 é a resposta a unha visión sobre o cambio
no sector eléctrico.

Algunhas aplicacións:

Turbina Fabricación conforme a IEC 61400-22-2010 TÜV SÜD
  Seguridad conforme a Directiva 2006/42/CE SGS
  EMC ensayada de acuerdo a Directiva 2006/42/CE SGS
  Seguridad eléctrica conforme a Directiva 2006/42/CE SGS
  Calidad energía medida conforme a IEC 61400-21:2008 Barlovento
  Curva sonido medida conforme a la IEC 61400-11:2012 ARESSE
     
Palas Diseño para IEC IIIA conforme a IEC 61400-1:200 TÜV SÜD
  Diseño para IEC IIIA conforme a IEC 61400-1:200 TÜV SÜD
Rotor Tipo Tripala, barlovento
  Palas Material compuesto: Fibra de vidrio - Epoxi
Tren de potencia Generador Multipolo de imanes permanentes
  Multiplicadora No
  Ventilación Refrigeración pasiva con aire
Sistema eléctrico de control Controlador PLC industrial
  Actuador de pitch Electromecánico, sin aceite
Potencia Nominal 100 kW
Velocidad de viento nominal 10 m/s
Alturas de torres disponibles 24.5 m (IEC IIA) – 29.5 m (IEC IIIA) – 36.0 m (IEC IIIA)
Diámetros de rotor disponible 22 m (IEC IIA) – 24 m (IEC IIIA)
Monitorización Supervisión remota vía internet con aplicación de cliente
  Centro de control de Norvento (disponible 24/7/365)
   
Acceso a la góndola Por el interior de la torre
   
Trabajos en la góndola Hasta 12 m/s velocidad media del viento
  Óptima ergonomía para el operario
Interconexión eléctrica Tipo de salida Corriente alterna, trifásica
  Voltaje 400 V
  Frecuencia 50 Hz / 60 Hz
  Protección G59
     
Servicios auxiliares de red y prestaciones Control de entrega de potencia en tiempo real  
  Control de potencia reactiva  
  Compensación de factor de potencia  

Deseñamos o noso aeroxerador
ao redor de tres piares

Productividad-Eficiencia extrema

Hemos cuidado el diseño para conseguir la máxima captura aerodinámica, eficiencia mecánica y eléctrica, adaptándose a los distintos regímenes de viento y respondiendo rápidamente ante ráfagas gracias a su velocidad y paso variables.

Aprovecha al máximo la energía del viento. nED100 ofrece la mayor producción eléctrica del mercado en su rango de potencia gracias a su aerodinámica, generador, y sistema de control. Nuestro Centro de Control Norvento monitorizará el comportamiento de nED100 en tiempo real asegurando su máxima disponibilidad.

Fiabilidad-Robustez y disponibilidad permanente

Su configuración con accionamiento directo sin ningún tipo de fluido para lubricación o refrigeración hace que sea extremadamente robusto. Podrás monitorizarlo 24/7 a través de tu smartphone.

nED100 ha sido concebida para soportar condiciones extremas de viento, temperatura, humedad y salinidad. La configuración del nED100, sin caja multiplicadora de velocidades y sin sistemas hidráulicos, minimiza el número de actuaciones, tanto de mantenimiento preventivo como correctivo.

Seguridad-Certificación por parte de los mejores

nED100 cumple las normativas de diseño y fabricación más exigentes, proporcionando un funcionamiento seguro a lo largo de toda su vida útil, lo cual ha sido certificado por los mismos organismos que trabajan con la gran eólica.

Hemos invertido en seguridad certificando el diseño y la fabricación de nuestra máquina de acuerdo a los estándares más exigentes, asegurando la solidez de tu inversión. El equipo de mantenimiento podrá trabajar sin riesgo y cómodo, accediendo por el interior de la torre a una góndola amplia y ergonómica.

 

Outras Instalacións de Xeración Distribuída en UK

Norvento conta cunha carteira de instalacións destinadas á xeración distribuída de electricidade en Reino Unido nas que actúa como promotor e como produtor independente de electricidade. Todas elas empregan a tecnoloxía de Aeroxeradores nED100, e fornecen electricidade a consumos industriais, agropecuarios ou infraestruturas tales como portos. No seguinte mapa podes ver os nED100 instalados en Reino Unido.

Accede ao mapa

Preguntas frecuentes

+

nED100 alcanza unha produción enerxética anual que oscila entre os 200 e os 400MWh en función das condicións do vento. Suficiente para cubrir o consumo enerxético medio dos consumidores industriais e do sector servizos.

+

nED100 ofrece ao pequeno empresario a oportunidade de reducir considerablemente as súas facturas eléctricas beneficiándose dunha enerxía 100% renovable.

+

Unicamente requírese o espazo necesario para situar a torre. Ademais, os 36 metros de altura que pode alcanzar o buje, permite alcanzar unha elevación suficiente como para non ver limitada a súa capacidade de produción polos edificios circundantes.

+

Si. nED100 foi deseñado empregando a máis avanzada tecnoloxía aerodinámica e mecánica conseguindo aeroxeradores excepcionalmente silenciosos, ideais por tanto para zonas residenciais.

+

nED100 está concibido para requirir as mínimas intervencións de mantemento. Norvento monitorará permanentemente o comportamento do aeroxerador podendo xestionar as súas necesidades a distancia.