Experiencia e asesoramento

Deseñamos solucións integrais para cubrir a demanda enerxética usando enerxías renovables in situ. Consegue abaratar o teu consumo eléctrico con Norvento grazas á adecuada combinación de xeración renovable e almacenamento.

A enerxía solar fotovoltaica é unha fonte de enerxía baseada nunha tecnoloxía madura, moi barata e cunha longa vida útil de máis de 25 anos. Este feito, unido a un marco lexislativo favorable, supón unha excelente oportunidade para que as empresas tomen as rendas da súa factura enerxética. Hoxe, xerar electricidade con fotovoltaica é máis barato que consumila da rede.

Os nosos servizos e produtos no ámbito do autoconsumo solar e almacenamento enerxético divídense en:

 • Deseñamos proxectos de consultoría en autoconsumo e almacenamento enerxético axudando e acompañando aos nosos clientes na consecución dos seus obxectivos de desenvolvemento sostible ( ODS) ou necesidades concretas.
 • Actuamos como consultores e enxeñería da propiedade para grandes clientes comerciais e industriais que necesitan asesoramento experto en calquera das etapas dos seus proxectos de autoconsumo fotovoltaico ou dos seus proxectos de almacenamento.

EPC, llave en mano. Constituimos partner tecnológico experto de empresas de referencia, del ámbito público y privado, como Red Eléctrica, Hijos de Rivera-Estrella Galicia o IKEA. Nos adaptamos a los requerimientos de cada cliente prestando consultoría externa para proyectos o necesidades puntuales como puede ser el revamping de placas solares, o ideando ad hoc soluciones e implementado el proyecto en su totalidad, de principio a fin.

Nuestra extensa trayectoria, sumada a la inversión continua en I+D+i, permite a Norvento disponer de los recursos y conocimientos necesarios para cualquier desarrollo de control de redes inteligentes, tanto off-grid como conectadas a red, operar a nivel global y brindar soluciones integrales con excelencia en calidad e innovación.

Contribuímos a que o teu consumo se abasteza con renovables

 

En Norvento, traballamos para que a tecnoloxía estea ao servizo dos nosos clientes, adaptándonos perfectamente ás súas operacións e sen entorpecer o seu fluxo de traballo durante a execución do proxecto ou durante a vida operativa da instalación.

Los Sistemas Solares de Autoconsumo de Norvento Enerxía se integran perfectamente en las cubiertas de las instalaciones, aparcamientos o bien en terrenos disponibles en suelo próximos a sus instalaciones.

Diseñamos a medida sistemas solares modulares de producción de energía limpia y fiable, reduciendo riesgos en el suministro, y adaptándolos a las necesidades de los usuarios.

La rentabilidad de una planta para autoconsumo está ligada a:

 • El perfil de consumo del cliente a lo largo del día.
 • El precio al que paga la electricidad el cliente.
 • La cantidad de sol en el lugar de la planta.
 • La facilidad para adaptar la planta a las instalaciones existentes.

 

Todos estos factores hacen que las rentabilidades de las plantas puedan variar significativamente y propicien periodos de retorno de entre 3 y 8 años.

Al carecer de componentes móviles, las Instalaciones de Solar Fotovoltaica Norvento (nFV), como cualquier otra instalación eléctrica, apenas precisan mantenimiento y no requieren a nuestros clientes desviar la atención de su negocio.

Además, para satisfacer las necesidades relativas a la gestión de flujos de energía de instalaciones comerciales e industriales de nuestros clientes, podemos implementar también nuestros Sistemas de Almacenamiento Eléctrico con Baterías Norvento (nSA), sistemas modulares que permiten integrar capacidades de almacenamiento para empresas tanto en el ámbito comercial como industrial.

Los sistemas nSA constituyen soluciones configuradas modularmente para satisfacer las necesidades relativas a gestión de flujos de energía eléctrica en empresas, tanto en el ámbito comercial como industrial. La concepción de estos sistemas es modular, lo que les permite integrar capacidades de almacenamiento entre 50 y 800kWh y con potencias entre 50kVA y 400kVA

¿Qué posibilidades adicionales me ofrece el almacenamiento?
 • Optimización de la curva de consumo
  Optimiza la distribución de consumo de la instalación.
 • Calidad de energía excepcional
  Mejora la calidad y estabilidad de la electricidad suministrada.
 • Arranque autógeno o de emergencia
  Ante pérdidas de suministro eléctrico, nuestros equipos son capaces de restablecer la red sin necesidad de fuente externa.
 • Reducción de picos de consumo
  Permite suplir demandas puntuales de consumo eléctrico de la instalación, obteniendo un ahorro por reducción de peajes de potencia.
 • Regulación de tensión y frecuencia
  Asegura el suministro eléctrico permanente a las cargas críticas.
 • Compensación de potencia reactiva
  Compensa la potencia reactiva de la instalación evitando gastos por peajes y en sistemas adicionales de compensación de reactiva.

Desde O noso Centro de Control 365/24 levamos a xestión dunha potencia xeral de máis de 900MW en renovables.

O Centro de Control de Norvento traballa 24/7 todos os días do ano monitorando centenares de instalacións que suman máis de 900 MW de plantas de enerxías renovables, entre as que se atopan as dos nosos clientes para a súa completa tranquilidade e confianza en que todo funciona adecuadamente.

 

 

 

Algúns dos nosos proxectos de referencia de autoconsumo fotovoltaico e almacenamento:

Solucións fotovoltaicas e de almacenamento para autoconsumo de Norvento

Ofrecemos proxectos “chave en man” configurados ás necesidades de cada cliente. Para iso, cubrimos todas as etapas necesarias para a materialización do seu proxecto:

A nosa forma de traballar

 • Viabilidade do proxecto
  Analizamos as alternativas existentes para unha solución fotovoltaica de autoconsumo e/ou almacenamento para alcanzar as expectativas de cada cliente.
 • Tramitación e deseño
  Realizamos os trámites coa administración e a enxeñería de detalle da instalación.
 • Instalación e posta en marcha
  Con base á nosa experiencia e cos máximos estándares de calidade e seguridade.
 • Monitoraxe e mantemento
  Asegurando o máximo rendemento ao longo da vida útil da instalación.

Tres razóns máis para elixirnos.

 

1. Fiabilidade do resultado

Os nosos máis de 40 anos de experiencia en tecnoloxía e enxeñería renovable son garantía dos mellores resultados para o seu proxecto de autoconsumo. Somos pioneiros no ámbito do almacenamento enerxético, implementando os primeiros sistemas con baterías de Ión- Litio en 2016 na nosa sede, o Centro de Innovación Norvento Enerxía (Cinema), que opera abastecida 100% por renovables e desconectada da rede eléctrica e de gas.

2. Excelencia no deseño

Analizamos a xeración e o consumo eléctrico para maximizar a rendibilidade. Dimensionamos adaptándonos ao espazo e as operacións existentes nas instalacións do cliente e incorporando os requisitos adicionais que poida ter o cliente para o seu proxecto.

3. Calidade dos compoñentes empregados

Traballamos con provedores de probada experiencia e coñecemos perfectamente as prestacións e calidade de todos os equipos que empregamos, ademais de traballar con tecnoloxía propia de Norvento, como os nosos convertidores nGM ou os nosos sistemas de control de microrredes.