Deseñamos, fabricamos e comercializamos a nivel global equipos e solucións tecnolóxicas de fotovoltaica e almacenamento enerxético, de alto valor engadido:

En Norvento Enerxía traballamos tanto en novos edificios como en instalacións xa existentes, ofrecendo un servizo integral chave en man que cobre desde a fase de deseño de concepto ata a xestión do proxecto. Integramos enerxías limpas e sistemas de almacenamento, optimizando os fluxos de enerxía e minimizando as necesidades enerxéticas. Todo iso considerando a adecuada simbiose co deseño arquitectónico do edificio.

Colaboramos con arquitectos, consultores, construtores, promotores e empresas de enxeñería para que os sistemas enerxéticos dos seus edificios respondan ás necesidades da nova era enerxética e a unha arquitectura innovadora e sostible.

As nosas tecnoloxías pódense adaptar a múltiples aplicacións: sedes de empresas, edificios públicos e comerciais, plantas industriais, hospitais, estacións de servizo, granxas, centros turísticos, portos marítimos e deportivos, minas, centro de datos, instalacións illadas, centros de proceso de datos, e cargas críticas, entre moitas outras.

Dá un paso cara á sustentabilidade total abastecendo con 100% renovables os consumos das túas instalacións.

O noso fluxo de traballo:

  1. Deseño Conceptual. Dámosche apoio co noso know how. Implicámonos cos ideólogos do proxecto na súa definición conceptual, contribuíndo cunha visión centrada na enerxía.
  2. Enxeñería ao detalle. Levamos a cabo unha profunda análise de viabilidade e deseño da instalación. Temos en conta todos os teus requisitos, os recursos naturais dispoñibles, e desenvolvémolo a solución ata o último detalle.
  3. Equipos: Xestionamos a adquisición de todos os compoñentes. Seleccionamos equipos e tratamos cos provedores asegurando calidade en tempo, forma e custo.
  4. Custo: Supervisamos e levamos a cabo a solución escollida. Asumimos a responsabilidade de entregarche as chaves do proxecto unha vez estea perfectamente operativo.