Desde fai máis dunha década, Norvento estivo investigando e desenvolvendo tecnoloxías de enerxía distribuída a menor escala, apostando por un futuro de redes intelixentes en crecemento.

Os nosos esforzos en I+D+i deron como resultado a máis avanzada tecnoloxía renovable.

A Unidade de Microrredes de Norvento está enfocada no deseño e xestión de sistemas complexos coñecidos como microrredes, que inclúen almacenamento e intelixencia para a xestión da enerxía, brindando a nivel internacional solucións enerxéticas altamente eficientes para as diversas industrias.

A partir de tecnoloxía e aplicacións propias, en Norvento deseñamos, desenvolvemos e implementamos sistemas de microrredes para a independencia enerxética dos nosos clientes, tanto de maneira autónoma ou desconectada da rede eléctrica (off-grid) como conectada a ela (on-grid).

Os nosos tipo de Microrredes

Microrredes off-grid

Un sistema off-grid é un sistema autónomo, deseñado para operar desconectado da rede eléctrica, sexa porque o sistema está nunha localización illada onde non chega a rede eléctrica ou porque o usuario decidise desconectarse da rede.

Microrredes on-grid

Un sistema on-grid é un sistemas eléctricos de paneis fotovoltaicos conectados a unha rede eléctrica local, municipal ou nacional para substituír a totalidade do consumo orixinal.

Principais vantaxes

Son múltiples os beneficios dos nosos Sistemas de Microrredes Renovables polo que os nosos clientes optan, entre os que destacan:

 • Redución de custos de electricidade: en sistemas alimentados con diesel custoso redes alimentadas / en redes avanzadas a través de intercambios e servizos de enerxía intelixente.
 • Incremento da sustentabilidade: maximizando a penetración de enerxías renovables coa integración de sistemas de baterías.
 • Fiabilidade e calidade da enerxía: cos nosos sistemas avanzados aseguramos a subministración de potencia constante durante condicións críticas da rede.

Deseñamos e desenvolvemos o sistema óptimo, integrando distintas tecnoloxías de xeración e acumulación de enerxía, tanto eléctrica como térmica, e cubrindo toda a demanda enerxética requirida polas operacións dos nosos clientes.

A nosa Enxeñería especializada en Microrredes unida á tecnoloxía punta que desenvolvemos como tecnólogos en Norvento Tecnología, permiten un gran control sobre a cadea de valor e a integración de diversos equipos e sistemas grazas aos nosos produtos tecnolóxicos:

Abrimos o camiño cara á electrificación, eliminando a dependencia de combustibles fósiles e abaratando a subministración eléctrica en zonas de difícil acceso.

Traballamos en lugares situados lonxe da rede eléctrica, que dependen dunha cadea loxística de abastecemento de combustible, sufrindo un alto custo da electricidade e expostos aos volátiles prezos dos combustibles fósiles. Os nosos clientes buscan ser eficientes reducindo custos e tamén reducir a súa pegada de carbono.

Achegamos valor ao teu proxecto en todas as fases. Potencias desde 100kW a 3mW

O noso fluxo de traballo:

 1. Deseño Conceptual
  Dámosche apoio co noso know how. Implicámonos cos ideólogos do proxecto na súa definición conceptual contribuíndo cunha visión centrada na enerxía.
 2. Enxeñería ao detalle
  Levamos a cabo unha profunda análise de viabilidade e deseño da instalación. Temos en conta todos os teus requisitos, os recursos naturais dispoñibles, e desenvolvémolo a solución ata o último detalle.
 3. Equipos
  Xestionamos a adquisición de todos os compoñentes. Seleccionamos equipos e tratamos cos provedores asegurando calidade en tempo, forma e custo.
 4. Custo
  Supervisamos e levamos a cabo a solución escollida. Asumimos a responsabilidade de entregarche as chaves do proxecto unha vez estea perfectamente operativo.