Convertidor e avanzado sistema de control

Norvento Gridmaster Converter (nGM) é unha innovadora e versátil plataforma de convertidores para almacenamento de enerxía, capaz de operar conectada a rede e en redes débiles (on-grid), ou en sistemas illados ou microrredes (off-grid).

Ademais, incorpora un avanzado sistema de control para sacar o máximo partido aos sistemas de almacenamento.

.

Modular e escalable

nGM é un produto modular que permite adaptarse aos distintos requisitos de potencia e enerxía de calquera instalación, desde pequenas instalacións industriais ata grandes microrredes.

Desde 50 kVA ata 2000 kVA.

 

As múltiples interfaces de nGM facilitan a integración do almacenamento de enerxía en microrredes e instalacións eléctricas, proporcionando unha solución case lista para usar.

nGM, escalable en potencia mediante a paralelización de módulos estándar de potencia

 • Formador/Seguidor de red
 • Calidad de energía excepcional
 • Arranque autógeno o de emergencia (blackstart)
 • Monitorización remota del equipo
 • Sistema de despacho de energía incluido
 • Integrable en contenedor marítimo

Entrada de almacenamiento DC

 • Rango de tensión DC 540 V … 850 V
 • Número de entradas DC Configurable
 • Comunicación con BMS Modbus, CAN, Ethernet

 

Salida AC

 • Potencia nominal 50 kVA … 2000 kVA
 • Tensión nominal 400 V / 480 V
 • Frecuencia nominal 50 Hz / 60 Hz
 • Capacidad de sobrecarga (como formador) Programable

Método de refrigeración

Ventilación forzada

Interfaz con otros elementos de la microrred/instalación

Modbus, CAN, Ethernet

Monitorización

Ethernet, Web, App

Características específicas para microrredes e sistemas aillados

 • Control de la microrred
 • Regulación de tensión y frecuencia
 • Acoplamiento inmediato de grupos electrógenos
 • Control ante desequilibrios de carga
 • Comportamiento ante cortocircuitos y faltas
 • Monitorización

Características específicas para instalacións on-grid

 • Reducción de picos de consumo (peak shaving)
 • Optimización de la curva de consumo (arbitraje de energía)
 • Servicios auxiliares de red y mercados de flexibilidad
 • Compensación de potencia reactiva
 • Monitorización de sistemas adicionales de compensación de reactiva.
 • Monitorización
  Ethernet, Web, App.

Exemplos de uso