En Norvento, desde o noso interese en dar solucións integrais aos nosos clientes, abordamos proxectos EPC (Engineering, Procurement and Construction) de case calquera instalación de enerxía renovable. A nosa dilatada experiencia en enxeñería e consultoría, e a nosa ampla traxectoria como promotores de grandes plantas de xeración renovable, sitúannos como o socio idóneo para abordar toda a cadea de valor dun proxecto enerxético chave en man: desde o seu deseño ata a solicitude de conexión.

O noso valor engadido reside en que contamos coa capacidade de desenvolver e executar proxectos enerxéticos a medida, que analicen as necesidades previas do cliente, e adáptense aos seus requirimentos. O noso equipo, composto por un conxunto multidisciplinar de expertos, analiza e deseña a solución máis idónea adaptada a cada sector e caso específico.

Ata o día de hoxe, desenvolvemos proxectos EPC chave en man para grandes parques de xeración eólica, así como para clientes do sector comercial e industrial (C&I) de todo o mundo, empregando as máis diversas tecnoloxías renovables: eólica, fotovoltaica, biomasa, biogás e hidróxeno verde.

Desde Norvento tamén imos un paso máis aló: temos unha clara vocación por ser o teu colaborador estratéxico, achegando todo o noso coñecemento para axudar a que avances na túa descarbonización.

Comprometidos coa transición enerxética dos nosos clientes, e como partners estratéxicos no seu proceso de descarbonización, esforzámonos en achar as solucións máis eficientes e sostibles, en consonancia co avance cara a unha sociedade neutra en carbono que garanta o equilibrio climático do planeta.

Os nosos servizos EPC

  • Enxeñería básica e de detalle
  • Xestión de subministracións e subcontratos
  • Execución de obras civís
  • Montaxes electromecánicas
  • Posta en marcha
  • Probas de rendemento e fiabilidade
  • Garantías
  • Operación e mantemento