Desde Norvento contamos cun longo percorrido en investigación e desenvolvemento de tecnoloxías de enerxía distribuída a menor escala, apostando por un futuro de redes intelixentes en crecemento. Os nosos esforzos en I+D+i deron como resultado a máis avanzada tecnoloxía do sector renovable, así como un amplo coñecemento no funcionamento e hibridación de diversas solucións.

O noso equipo deseña, desenvolve e implementa sistemas de microrredes renovables para a independencia enerxética dos nosos clientes, posibilitando a hibridación de varias fontes de xeración, almacenamento e intelixencia para a xestión da enerxía, e brindando a nivel nacional e internacional solucións enerxéticas altamente eficientes para as diversas industrias, tanto de maneira autónoma ou desconectada da rede eléctrica (off-grid) como conectada a ela (on-grid). A nosa ampla experiencia permítenos deseñar solucións adaptadas a cada caso perseguindo a máxima eficiencia mediante tecnoloxía propia ou mediante o mellor recurso.

Os nosos tipos de microrredes

Microrredes off-grid

Sistema autónomo, deseñado para operar desconectado da rede eléctrica, ben porque o sistema está nunha localización illada onde non chega a rede eléctrica ou ben porque o usuario decide

Microrredes on-grid

Sistemas eléctricos conectados a unha rede eléctrica local, municipal ou nacional para substituír a totalidade ou parte do consumo orixinal.

Todas as vantaxes das microrredes

  • Redución de custos de electricidade.
  • Incremento da sustentabilidade, ao maximizar a penetración de enerxías renovables coa integración de sistemas de baterías.
  • Fiabilidade e calidade da enerxía, cos nosos sistemas avanzados aseguramos a subministración de potencia constante durante condicións críticas da rede.

Deseñamos e desenvolvemos o sistema óptimo, integrando distintas tecnoloxías de xeración e acumulación de enerxía, tanto eléctrica como térmica, cubrindo a demanda enerxética requirida polos nosos clientes.

Abrimos camiño cara á electrificación, eliminando a dependencia de combustibles fósiles e abaratando a subministración eléctrica en zonas de difícil acceso. Traballamos, entre outros, en lugares que dependen dunha cadea loxística de abastecemento de combustible, co consecuente alto custo da electricidade e exposición aos volátiles prezos dos combustibles fósiles. Os nosos clientes buscan ser eficientes á vez que reducen a súa pegada de carbono.

Abarcamos toda a cadea de valor do teu proxecto

  • Deseño conceptual: Apoiámoste co noso know-how.
  • Enxeñería ao detalle: Realizamos unha profunda análise de viabilidade e deseño da instalación.
  • Equipos: Xestionamos as adquisicións de todos os compoñentes.
  • Custo: Supervisamos e executamos a solución escollida. Asumimos a responsabilidade na execución da obra, ata a súa posta en marcha.

Os nosos proxectos de microrredes

A nosa sede corporativa CIne visualiza o amplo espectro de posibilidades de configuración dunha microrrede.

CIne é un edificio de enerxía cero que aproveita a enerxía xerada por fontes 100% renovables para o abastecemento do noso centro de investigación, oficinas e tamén a nosa frota de vehículos. Co deseño, desenvolvemento e implementación do sistema enerxético (microrrede) e tecnoloxías de CIne, levamos a nosa capacidade integral de integrar enerxías renovables ultraeficientes á súa máxima expresión, sendo recoñecido o noso proxecto coa distinción de sustentabilidade BREEAM na categoría de excepcional.

En Alacante, deseñamos e executamos unha instalación de autoconsumo colectivo con almacenamento para a comunidade enerxética COMPTEM, desenvolta polo Grupo Enercoop para a Cooperativa Eléctrica de Crevillent no marco do proxecto MERLON, financiado pola UE a través do programa Horizon 2020.

Conta cunha potencia instalada fotovoltaica de 118 kWp sobre a cuberta dunha marquesiña multiusos e dispón dunha capacidade de almacenamento en baterías de ión litio de 242 kWh. O obxectivo é abastecer de enerxía renovable á veciñanza da pedanía crevillentina de El Realengo.

O proxecto, que botou a andar en 2020, é un dos primeiros deste tipo en Europa, e estase empregando polo Grupo Enercoop como “living lab” de comunidades enerxéticas de alto valor tecnolóxico onde se xera coñecemento para outras iniciativas ás que o Grupo acompaña.

Esta instalación funciona habitualmente conectada á rede eléctrica, coa que intercambia fluxos enerxéticos en ambos os sentidos, pero en caso de fallo na rede, sería capaz de funcionar de maneira illada desta, xerando unha microrrede cos mesmos parámetros de tensión e frecuencia que a rede convencional, mantendo a regularidade, calidade e continuidade da subministración aos usuarios.