Norvento Enerxía é unha empresa española do sector das enerxías renovables con capacidade de actuación integral. Con sede en Lugo (Galicia), somos unha compañía familiar de capital español e levamos décadas operando no mercado.

A actividade de Norvento no sector das enerxías renovables, abarca tanto a xeración centralizada, con grandes instalacións eólicas, como a distribuída, con solucións para o sector industrial, así como a fabricación de aeroxeradores de media potencia, convertidores e sistemas de almacenamento de enerxía.
Co noso coñecemento e experiencia afrontamos os retos do futuro do sector enerxético, 100% renovable, co obxectivo de ofrecer as mellores solucións para os nosos clientes e comunidades coas que traballamos.

Fundada en 1981, a nosa compañía desenvolve, fabrica e comercializa tecnoloxía para enerxía distribuída con fonte renovable como os nosos aeroxeradores nED de media potencia, os nosos convertidores Norvento Gridmaster (nGM) para almacenamento de enerxía ou os nosos sistemas de monitoraxe e control, entre outros. Implementamos proxectos chave en man de autoconsumo e microrredes con renovables para clientes do sector industrial de todo o mundo. Todos os nosos produtos, tecnoloxías e servizos están fundamentados nuns conceptos moi claros de Innovación, Calidade, Deseño e Sustentabilidade.

Tamén traballamos no ámbito da gran xeración, onde deseñamos, construímos e operamos grandes plantas enerxéticas renovables, especialmente eólicas. Con presenza en diversos mercados internacionais, Norvento Enerxía conta con máis de 250 MW de plantas de xeración renovable en explotación en España, máis de 700 MW desenvolvidos e máis de 1.000 MW en desenvolvemento, dentro e fóra do noso país. As instalacións de Norvento, tanto en funcionamento como en promoción, compóñense de centrais hidroeléctricas, parques eólicos, plantas solares e de biomasa, instalacións de biogás e instalacións para xeración distribuída e autoconsumo. As potencias das instalacións oscilan desde o 50 kW ata os 50 MW dos parques eólicos.

Somos una empresa familiar gallega con sede en Lugo, dirigida desde su origen por su fundador y actual presidente, Pablo Fernández Castro. Desde nuestro inicio en 1981, en Norvento apostamos por el arraigo y la permanencia como señas de identidad de una empresa que trabaja por un modelo energético alternativo, convencidos de la importancia de nuestra aportación a uno de los sectores que más contribuye al desarrollo sostenible y al equilibrio climático del planeta.

El espíritu de superación y la perseverancia, presentes a lo largo de toda nuestra trayectoria, han sido fundamentales para el éxito de Norvento.

 

Solvencia e especialización

A actividade de Norvento Enerxía cobre a totalidade da cadea de valor en todos os proxectos que desenvolve, tanto de gran xeración como de xeración distribuída.

40 anos de tecnoloxía renovable

Norvento Enerxía nace da convicción do noso fundador e actual presidente executivo, Pablo Fernández Castro, de que o futuro da enerxía é renovable e autóctono. A crise do petróleo dos anos 70 marcou a súa visión do mundo enerxético, ao vivir moi de preto as consecuencias da dependencia enerxética e a falta de seguridade de subministración. Esta iniciativa e visión de negocio guíanos en cada un dos proxectos de calidade que emprendemos, nos que se coida ata o último detalle.

Hoxe Norvento traballa para posicionarse como unha das principais referencias en solucións tecnolóxicas destinadas ao autoconsumo e a independencia enerxética para o sector industrial.

Unha historia de iniciativa,
espírito de superación,
calidade e innovación,
coa sustentabilidade
como fío condutor.

1981

O inicio
Norvento ten a súa orixe nunha primeira empresa, fundada por Pablo Fernández Castro, centrada no deseño de redes de distribución de enerxía eléctrica e, posteriormente, tamén no transporte de enerxía.

1986

Comezamos a traballar en enerxía hidroeléctrica
Norvento introdúcese na enerxía hidroeléctrica, un sector que nese momento as grandes utilities abandonaran.

1992

A nosa primeira instalación renovable
A primeira central hidroeléctrica de Norvento, a Central Hidroeléctrica de Barreiro, entra en operación. Situada no río Cambás, na Coruña, marca desde o noso inicio a filosofía empresarial de Norvento, baseada no respecto aos valores naturais e ao medio ambiente.

1994

Primeiras actuacións en enerxía eólica
Coa visión de negocio posta na enerxía eólica como enerxía de futuro, instálanse as primeiras antenas meteorolóxicas para medir o recurso eólico no norte da provincia de Lugo.

1997

Conseguimos MW no Primeiro Plan Eólico da Xunta de Galicia.

2001

O noso primeiro parque eólico entra en funcionamento
Créase o Departamento de ponse en marcha o Parque Eólico de Montouto, cunha potencia total de 20,5 MW, situado no norte da provincia de Lugo. Para a súa construción utilizáronse rigorosas técnicas para minimizar o impacto ambiental, dando prioridade aos aspectos ambientais sobre os económicos.

2005

Desenvolvemento e execución de novas instalacións renovables
Ponse en marcha o Parque Eólico de Fiouco de 24 MW, situado no municipio de Abadín, Lugo. Como en todos os nosos proxectos, utilizáronse técnicas de construción especiais para minimizar o impacto ambiental, como a minimización do ancho dos camiños, a superficie das plataformas dos aeroxeradores e dos desmontes, así como unha perfecta revexetación.

Ese mesmo ano ponse en marcha a Central Hidroeléctrica de Xesta de 4,2 MVA situada no río Oitavén na Lama, Pontevedra. O edificio da central está completamente integrado na contorna grazas á utilización de materiais autóctonos. O aproveitamento realizouse con tuberías enterradas na maior parte do seu percorrido, sen cámara de carga, para lograr minimizar o impacto ambiental.

2006

Creación de novos departamentos / Novo parque eólico
Os servizos de Operación e Mantemento se internalizan e créase un departamento para ofrecer servizos de mantemento integral de instalacións de enerxía renovable a clientes externos e empresas do grupo.

Ademais, en 2006 ponse en marcha o Parque Eólico de Coruxeiras de 49,6 MW, situado no concello de Muras, Lugo. A instalación dispón dun vangardista edificio perfectamente integrado na contorna, no que se sitúan a subestación e o Centro de Operación e Mantemento.

2007

Centro de Control de Xeración / Nova central hidroeléctrica
Ponse en marcha o Parque Eólico de Fiouco de implantar o Centro de Control de Xeración Norvento, acreditado por Rede Eléctrica de España, desde o que se ofrecen tanto servizos de Telemedida en tempo Real como de Centro de Control de instalacións renovables.

Este mesmo ano entra en operación a Central Hidroeléctrica de Ramallal de 4,6 MVA, situada no río Verdugo na Lama, Pontevedra. A súa arquitectura fai uso de materiais autóctonos e intégrase á perfección na contorna.

2008

Aposta pola internacionalización / Primeiras actuacións en enerxía solar
Norvento comeza a promoción de Parques Eólicos en Chile, como o Parque Eólico San Juan de Chañaral de Aceituno en Antofagasta de 180 MW, e en Brasil, como os parques eólicos Baixa de Feijão (120 MW), Macambira (38 MW), Aventura I (26 MW) e Tourinho (60 MW).

2009

Convertémonos en tecnólogos e continuamos a nosa expansión internacional
Norvento comeza a desenvolver tecnoloxía propia: o aeroxerador de media potencia nED100 de 100 kW para autoconsumo industrial, deseñado e fabricado por Norvento.

Norvento continúa a súa expansión internacional en novos mercados, onde promocionará parques eólicos como o Proxecto Bloom de 178 MW en Kansas, EEUU, ou os parques eólicos Krasin e Pią tkowo (30 e 48 MW) en Polonia. Este ano tamén se abren as oficinas de Norvento en Madrid, Boston (EEUU), Natal (Brasil) e Varsovia (Polonia).

2010

Resultamos adxudicatarios do Concurso Eólico Gallego
Trala celebración do Concurso Eólico Galego, Norvento resulta adxudicatario de 303 MW para desenvolver parques eólicos na comunidade.

2012

Inauguramos a nosa fábrica de aeroxeradores
Inaugúrase a nED Factory en Vilalba, Lugo, onde levará a cabo a fabricación non só dos aeroxeradores nED100, senón tamén do resto de tecnoloxía desenvolvida por Norvento.

2014

Primeira planta de biogás e unha nova central hidroeléctrica
Norvento introdúcese no sector do biogás coa posta en marcha da Planta de Biogás de Xustás, asociada a unha explotación gandeira de vacún, na que se produce calor e electricidade a partir de residuos e subproductos agrícolas.

Este mesmo ano, ponse en funcionamento a Central Hidroeléctrica de Sardón Alto de 1.5 MVA, situada no río Douro en Sardón de Douro, Valladolid. Trátase dun aproveitamento a pé de represa que integra unha escala de peixes na marxe oposta á toma. Durante a súa construción implantáronse medidas compensatorias como a plantación de 1,5 ha de vexetación na ribeira do río.

2014

O noso proceso de internacionalización lévanos a Reino Unido
Ábrense as oficinas de Norvento en Londres e Bristol, e instálase a primeira unidade do aeroxerador nED100 nunha granxa de Reino Unido. Entre 2014 e 2020 instalaranse 25 unidades do aeroxerador nED100 neste país, para subministración de enerxía a granxas, portos e industrias.

2016

Desenvolvemos novas tecnoloxías e poñemos en marcha a primeira microrrede
Norvento comeza a desenvolver Sistemas de Monitoraxe e Control de Enerxía que implementará por primeira vez no control da microrrede da súa nova sede o Centro de Innovación Norvento Enerxía (CIne), un edificio desconectado da rede eléctrica e de gas que se abastece 100% con enerxías renovables e almacenamento enerxético.

2017

Continuamos co noso rol de tecnólogos e somos adxudicatarios da poxa do Ministerio
Norvento instaura o Departamento de Electrónica de Potencia e empézase a deseñar e desenvolver un convertidor de potencia para sistemas de almacenamento de enerxía.

Ademais, unha nova unidade do aeroxerador nED100 instálase no Centro de Innovación Norvento Enerxía (CIne), onde formará parte da microrrede que fornece enerxía á nosa sede corporativa.

Eeste mesmo ano, iníciase o desenvolvemento do Parque Eólico Experimental nED na Pastoriza, Lugo, no que supón o primeiro centro de ensaio de aeroxeradores de media potencia para autoconsumo industrial de toda España.
Igualmente, este ano Norvento resulta adxudicatario de 128,6 MW eólicos trala poxa organizada polo Ministerio de Enerxía.

2018

Inauguramos a nosa sede corporativa e instalamos a primeira unidade do nGM
Inaugúrase o CIne, a nova sede de Norvento, un edificio desconectado da rede eléctrica e de gas que se abastece ao 100% con enerxías renovables e que posúe a cualificación BREEAM Excepcional.

Este mesmo ano, instálase a primeira unidade de Norvento Gridmaster Converterer (nGM), convertidor deseñado e fabricado integramente en Norvento, no aeroxerador nED100 do edificio CIne.

2019

Poñemos en funcionamento 6 novos parques eólicos
Desenvólvese o Proxecto N6, consistente no deseño, construción, posta en funcionamento e explotación de seis parques eólicos na provincia de Lugo a partir da adxudicación de 128,6 MW na poxa pública de maio de 2017 por parte do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital. O proxecto inclúe os parques eólicos de Sasdónigas, Sasdónigas II, Neda, Carracedo, Cadeira e Pastoriza.

2020

Lanzamos ao mercado o nGM, novas solucións de biogás e sistemas de almacenamento de enerxía
Norvento lanza ao mercado o Norvento Gridmaster Converter (nGM), unha plataforma modular versátil que facilita a integración de sistemas de almacenamento de enerxía, deseñado e fabricado por Norvento.

Así mesmo, afianza a súa aposta polo biogás lanzando unha nova liña de negocio de solucións de biogás para a industria.

Eeste mesmo ano, Norvento desenvolve un novo sistema de almacenamento modular baseado en baterías de ión-litio de fácil despregamento para aplicacións industriais e comerciais.

2022

Lanzamento comercial do sistema de almacenamento de baterías en contedores nBESS.
Durante este ano, presentamos o noso nBESS, unha solución configurada de forma modular para satisfacer as necesidades de almacenamento e xestión de fluxos de enerxía eléctrica en sistemas illados, redes de distribución, industrias e plantas de xeración renovable.

CIne. Unha sede con instalacións 100% renovables

COÑÉCEA

Centros de produción

O edificio da nED Factory en Vilalba foi coidadosamente deseñado por especialistas con gran experiencia en deseño de edificios industriais, seguindo os máximos requisitos de eficiencia enerxética. Ademais, a enerxía usada na nED Factory procede de fontes renovables, eólica (nED100), solar, biomasa e geotermia. O equipo de fabricación e produción está formado por profesionais con ampla experiencia en fabricación de aeroxeradores e tecnoloxía para o sector renovable.

O noso compromiso coa innovación é parte esencial da compañía e unha das principais pancas de crecemento futuro, investindo o 10% da facturación total en investigación e desenvolvemento.

Principais sedes operativas

Vemos nas enerxías renovables e o desenvolvemento de tecnoloxía local unha oportunidade de futuro, levamos décadas traballando desde Galicia de xeito serio e responsable para que o coñecemento tecnolóxico non sexa alleo e podámolo recoñecer como propio.

Norvento Lugo | Sede principal
Centro de Innovación Norvento Enerxía (CIne):

Edif. CIne – Rúa Ramón Mª Aller Ulloa 23
Pol. As Gándaras
27003 Lugo, España
T: +34 982 227889
Email: norvento@norvento.com

Norvento Madrid
Calle Luchana 23 – 3ºA
28010 Madrid, España
T: +34 91 5943883
Email: norvento@norvento.com

Norvento Vilalba
Polígono Sete Pontes, 3ª fase – Parcela 13
27800 Vilalba, Lugo – España
T: +34 982 227889
Email: norvento@norvento.com

Norvento Gijón
Spaces Gijón – Calle Marqués de San Esteban, 2 Planta Cero, Oficina 006
33206 Gijón, Asturias – España
T: +34 982 227889
Email: norvento@norvento.com

 

Cremos nun sistema enerxético onde todo o mundo poida participar de forma activa e libre, no cal podamos capacitar aos países, as empresas e ás persoas para cumprir os seus obxectivos enerxéticos e de sustentabilidade.

Norvento opera na industria como catalizador que contribúe a facilitar a revolución sectorial que vivimos. A historia da empresa faise a través das súas achegas novas no marco do sector enerxético.

A nosa visión do sistema enerxético que está por vir define nosa implicación nel, así como a nosa maneira de actuar e relacionarnos cos nosos clientes e socios.

Norvento desexa contribuír ao cambio sectorial mediante a aportació n de tecnología e coñecemento que posibiliten unha crecente integración de fontes renovables no sistema enerxético.

Para articular a misión identifícanse as áreas de oportunidade máis relevantes nas que Norvento quere ter presenza.

Fiable.

Os consumidores serán inmunes aos problemas de calidade existentes en redes débiles ou pouco avanzadas.

Dixital.

Coñeceremos en tempo real a energía que empregamos, xestionarémola, e seremos conscientes do seu impacto.

Limpa.

Afastada de combustibles fósiles, aprovéitanse os avances tecnolóxicos para conseguir prestacións superiores.

Participativa.

Decidiremos en tempo real que fontes de enerxía empregar para o que nos coordinaremos coa nosa contorna máis proxima.

Integrada.

As fontes futuras de enerxía se imbricarán en vivendas, parques e infraestruturas coma se fosen parte delas.

Na actualidade, operamos sen ningunha restrición xeográfica