Os logros de Norvento son posibles grazas á preparación e esforzo do seu capital humano.

Norvento está conformado por un equipo humano de máis de 250 persoas da máis alta cualificación multidisciplinar, repartidos en diferentes centros de traballo en varios países.

Equipo directivo

O equipo xestor da nosa compañía é exemplo do coñecemento específico e experiencia de cada área.

Pablo Fernández Castro
Presidente

Enxeñeiro Superior Electromecánico e Enxeñeiro Superior Industrial polo ICAI. En 1981 fundou Norvento como pequena empresa de enxeñería e liderouno ata ser un grupo enerxético con presenza internacional.

Marta Fernández Castro
Vicepresidenta

Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais por ICADE. En 1996 uniuse a Norvento, asumindo responsabilidade sobre os recursos humanos, financeiros e materiais da empresa.

Iván Nogueiras Pérez
Director Xeral

Enxeñeiro Industrial pola Universidade de Vigo e PDD polo IESE. Uniuse a Norvento en 2003 e lidera a área de enerxías renovables do grupo, con responsabilidades de Director Xeral.

Beatriz Iglesias Lapido
Directora de Administracion e Control

Licenciada en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade de Santiago de Compostela e Máster en Auditoría de Contas pola Universidade Deusto. Uniuse a Norvento en 2016 onde lidera os equipos de traballo de Administración e Control.

Mariluz Lozano Cerezo
Directora de Sostenibilidade e Marca

Enxeñeira Agrónoma pola Universidade de Santiago de Compostela. Uniuse a Norvento no ano 2000 como Directora de Medioambiente, na actualidade lidera as accións relacionadas con sustentabilidade e marca desde a Área Corporativa.

Rosa Botas Cal
Directora de Persoas

Licenciada en Psicoloxía pola Universidade Pontificia de Comillas e Máster en Recursos Humanos polo Centro de Estudos Garrigues. Entrou en Norvento en 2018 para liderar o equipo de Recursos Humanos.

Adrián Capelán Presedo
Subdirector de Tecnoloxía

Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos pola Universidade da Coruña e Executive MBA polo IESE. Ingresou en Norvento en 2017. Actualmente é responsable do proxecto nED e subdirector de Tecnoloxía.

Ignacio Espiñeira Costa
Director de Enxeñería

Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos pola Universidade da Coruña e Máster en Dirección de Proxectos pola Universidade de Salamanca. Incorpórase a Norvento en 2020 para liderar servizos de enxeñería tanto para grandes proxectos de instalación de enerxía renovable como para proxectos de enerxía distribuída.

Juan Morilla García
Director de Operacións

Enxeñeiro Técnico Industrial pola Universidade de Oviedo. Licenciado en Enxeñaría e Máster en Ciencias pola Universidade de Coventry e Executive MBA pola EOI. Uniuse a Norvento en maio de 2021 para dirixir o área EPC e OPM.

Adolfo Ausin Herrero
Responsable de Electrónica de Potencia

Enxeñeiro Industrial pola Universidade Carlos III e Máster en Sistemas Electrónicos Avanzados pola UAH. Incorporouse a Norvento en 2017 para dirixir o desenvolvemento de Convertidores de Electrónica de Potencia en base a tecnoloxía propia.

Miguel Hoyos Irrisari
Responsable de Innovación

Enxeñeiro Industrial polo ICAI. Uniuse a Norvento en 2009. Asesora ao Grupo no desenvolvemento de produtos e proxectos de I+D+i relacionados coa enerxía eólica.

Eloy Fernández Felipe
Responsable de Operación e Mantemento

Enxeñeiro Industrial Mecánico e Máster en Tecnoloxía e Procesos na Industria do Automóbil pola Universidade de Vigo. Uniuse a Norvento en 2019 como responsable de Operación e Mantemento.