Os 40 anos de historia de Norvento están vinculados á achega de continuas innovacións tecnolóxicas ao sector enerxético e ao tecido industrial.

Desde Norvento cremos firmemente que o futuro da industria enerxética pasa pola innovación tecnolóxica, que confira ás empresas e consumidores a capacidade última de xerar a súa propia electricidade, podendo ademais levar enerxía limpa onde antes non era factible.

Desde a nosa fundación en 1981, a nosa actitude visionaria permitiunos adiantarnos no desenvolvemento daquelas solucións tecnolóxicas necesarias para a implementación e execución dos novos modelos enerxéticos, desenvolvendo produtos e servizos enfocados na enerxía distribuída, o autoconsumo e as tecnoloxías renovables, como son os nosos aeroxeradores, convertidores electrónicos, cargadores de baterías, ou os nosos sistemas de xestión de microrredes.

Con centros de produción e investigación propios e instalacións 100% renovables, Norvento constitúe un proxecto tecnolóxico integral con deseño e tecnoloxía propia, punteira e disruptiva, que pretende situar a Galicia á vangarda da innovación tecnolóxica e como referente global no ámbito da xeración enerxética descentralizada e as enerxías limpas.

De acordo co ritmo ao que avanza o uso das enerxías renovables en detrimento de as convencionais, o uso estratéxico que as compañías realicen das tecnoloxías de aproveitamento enerxético é clave para que estas posiciónense nunha industria cada vez máis globalizada e competitiva, e é aí onde centramos os nosos esforzos en materia de desenvolvemento de Tecnoloxía, provendo ao mercado de solucións específicas que permitan optimizar o negocio.

Axudamos a diario ás industrias para adoptar solucións personalizadas de autoconsumo nas súas instalacións mediante tecnoloxías de enerxías renovables de solar, fotovoltaica, eólica,  biomasa, almacenamento e xestión.

O noso Plan Estratéxico establece un dos seus obxectivos primordiais na innovación tecnolóxica e a transición enerxética, contando para iso coa Unidade de Tecnoloxía, NORVENTO TECNOLOGÍA, centrada no desenvolvemento de produtos e servizos destinados á enerxía distribuída, a competitividade e a optimización dos recursos industriais.

Dotados dos medios máis avanzados da vangarda tecnolóxica, desde Norvento Tecnología desenvolvemos novos produtos e servizos que permiten afrontar os retos do futuro do sector enerxético, 100% renovable, co obxectivo de seguir ofrecendo as mellores solucións para os nosos clientes e comunidades coas que traballamos.

Deseñamos e fabricamos tecnoloxía propia, punteira e disruptiva que forma parte dun proxecto tecnolóxico integral á vangarda da tecnoloxía no ámbito da xeración descentralizada.

Vangarda tecnolóxica

 

 

Un dos mellores exemplos da mellora continua e a innovación tecnolóxica é o aeroxerador nED100.

 • En 2008 lanzouse un proxecto tecnolóxico para desenvolver un aeroxerador que permitise á industria reducir os seus custos asociados ao consumo eléctrico.
 • En 2011 completouse o primeiro prototipo, e tras a súa validación, o primeiro modelo foi lanzado ao mercado internacional
 • En 2017 completouse a última optimización desta máquina, mellorando parámetros como a eficiencia, rendemento e custos de operación e mantemento asociados, facendo do aeroxerador nED100 un produto aínda máis sofisticado e adecuado para as necesidades dos nosos clientes
 • En 2020 lanzouse o actual modelo optimizado.

Levamos a nosa capacidade de integrar renovables á súa máxima expresión na nosa nova sede, abastecida ao 100% con enerxía limpa e desconectada da rede eléctrica e de gas. O edificio CIne é a proba de que, co equilibrio adecuado de tecnoloxías, é posible cubrir toda a demanda enerxética recorrendo unicamente ás enerxías renovables.

Actuacións de innovación renovable:

 • Instalación fotovoltaica de 200kW e un aeroxerador nED de 100 kW
 • Enerxía geotérmica aproveitada para xeración de auga quente
 • Sistema de baterías capaz de asegurar a permanente subministración mesmo en períodos de escasa produción da renovables
 • Integración de sistemas de recuperación de calor en Centro de Procesado de Datos
 • Reciclaxe e aproveitamento da auga da choiva e augas grises
 • Optimización da orientación do edificio
 • Uso de materiais construtivos naturais e locais
 • Optimización da localización de xanelas e lucernarios

No noso Centro de Produción nED Factory, situado en Vilalba (Lugo), fabricamos tanto os nosos aeroxeradores de media potencia nED100 como o resto de solucións tecnolóxicas renovables deseñadas e desenvolvidas por Norvento. Ademais, nestas instalacións atópase a nosa nave de pas, onde producimos as pas para os aeroxeradores nED100.

Fomos pioneiros en España en utilizar a tecnoloxía Bladelifter, un novo sistema de transporte de pas que evita ampliar e modificar as infraestruturas existentes co consecuente beneficio ambiental e social. Os nosos enxeñeiros desenvolveron a loxística de transporte mediante bladelifter para transportar as pas que forman o inmenso rotor de 136 metros dos aeroxeradores dos nosos novos parques eólicos.

Xa sexa por iniciativa particular ou en consorcio con outras empresas ou institucións do sector, Norvento ten unha actividade intensiva en investigación e desenvolvemento. Este esforzo investigador vese reflectido nos nosos produtos e servizos, así como nas liñas principais de estudo e na participación de programas europeos. Norvento inviste actualmente o 10% da súa facturación en I+D+i.